Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en verhuurder. Door middel van uw betaling aan verhuurder verklaart u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

Reserveren
U kunt telefonisch of per e-mail reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en de verhuurder bindend.

Bevestiging
De reservering wordt door verhuurder schriftelijk per email bevestigd.

Betaling
De aanbetaling bedraagt 50% te voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Het restant van 50% dient u uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode aan ons over te maken. Bij een reservering binnen deze 6 weken voldoet u het te betalen bedrag per omgaande. Bij niet tijdige betaling is verhuurder gerechtigd de boeking van de gereserveerde vakantiewoning te annuleren.

Annulering door huurder
Annulering dient telefonisch en per email te worden opgegeven. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt verhuurder een bevestiging van de annulering/creditnota. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt er aanbetaling retour gestort. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt de gehele huursom in rekening gebracht. Indien wij een nieuwe huurder vinden, dan kan er alsnog een restitutie volgen.
Denk erom dat u zelf verantwoordelijk bent voor een annuleringsverzekering.

Annulering door verhuurder
Indien enige omstandigheid van verhuurder noopt tot annulering van de reeds gehuurde gîte, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. Indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal verhuurder onmiddellijk het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft niet meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Bijkomende kosten
Toeristenbelasting.
De lokale overheid heeft gesteld dat de toeristenbelasting afhankelijk is van de soort accommodatie. Voor de gîte (3-sterren) is het € 1,11 p.p.p.n.

Eind schoonmaak.
Verplichte kosten € 50,- per huurperiode.
Wel gaat de verhuurder er vanuit, dat u de gîte bezemschoon achterlaat en de volgende punten zelf uitvoert:
– Afvalbakken legen en afval wegbrengen (zie afvalscheiding)
– Afwas gedaan
– Keuken netjes en schoon achterlaten
– Bbq schoonmaken

Als u een huisdier meebrengt, wordt € 25,- extra kosten in rekening gebracht. Dit is nodig voor extra zgn. diepte- reiniging van de accommodatie.

Borg van €250,- per boeking. Deze wordt binnen 2 weken na vertrek retour gestort, mits er geen schade is aan de gîte.

Aankomst en vertrek
U kunt de gîte betrekken vanaf 16.00 uur op de aankomstdag. Op de dag van vertrek dient u de woning uiterlijk 10.00 uur schoongemaakt te verlaten. Wij adviseren u om ongeveer een uur voor aankomst contact met ons te zoeken. Dan kunnen wij uw aankomst voorbereiden en uitleg geven.

Huisdieren
Het is alleen toegestaan om een huisdier mee te nemen, als dit bij de boeking reeds is aangegeven. Maximaal twee huisdieren per gîte (meer in overleg met verhuurder) en altijd in overleg met de verhuurder. Het is niet toegestaan om uw huisdier op de banken of op de bedden toe te laten, uw huisdier mag niet in het zwembad en uitwerpselen in huis/tuin dienen opgeruimd te worden. Voor de extra zgn. dieptereiniging van uw accommodatie en het terrein wordt € 25,- per huisdier p/week extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Gebruik en aansprakelijkheid
De gîte is ingericht voor het op de website aangegeven aantal personen. Het juiste aantal personen dient van tevoren aan ons bekend gemaakt te worden. Verblijf van meer personen dan vooraf aangegeven is niet toegestaan. Een camper, caravan of tent zijn niet toegestaan, tenzij in overleg met elkaar anders wordt overeengekomen. U bent aansprakelijk voor het correct gebruik van de gîte. Breuk van goederen of schade aan inventaris dienen door u te worden vergoed. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade, of diefstal en verlies van uw eigendommen.